Dagmar Voňková

Dagmar Voňková

písňové texty

Háje

Loukou lesem bystřinou
jak bílé nohy letí
světlé mráčky krajinou
a Luna nad perletí
pamětí mé krajiny
kde vystupují ze hlíny
mocné jarní byliny

Háje, kde kvetou háje
slunci ležím v rukou
a v srdci mi tlukou
dávné jinotaje

Háj, háj, háje
Háj, háje, hou!
Háj, háj, háje
Háj, háje, hou!
Háj, háj, háje
Háj, háje, hou!
Háje, háje, háje… háje…

Slunci ležím v rukou
a v srdci mi tlukou…
háje, rozkvetlé háje…

Nebe leží na lžíci
vlahé lesní louže
loukou běží za přeslicí
parohatý bůžek

pamětí mé krajiny
jež jako mocný šém
má z duhy diadém

Háje, kde kvetou háje
slunci ležím v rukou
a v srdci mi tlukou
dávné jinotaje

Háj, háje, hou!
Háj, háje…
Háj, háje…

Zpět