Dagmar Voňková

Dagmar Voňková

fotografie

Dagmar Voňková objektivem Svatopluka Ždímala

Festival Osamělých písničkářů, 21. 4. 2012
Festival Osamělých písničkářů, Praha, 21. 4. 2012, foto: Svatopluk Ždímal
Festival Osamělých písničkářů, Praha, 21. 4. 2012, foto: Svatopluk Ždímal
Festival Osamělých písničkářů, Praha, 21. 4. 2012, foto: Svatopluk Ždímal
Festival Osamělých písničkářů, Praha, 21. 4. 2012, foto: Svatopluk Ždímal
Festival Osamělých písničkářů, Praha, 21. 4. 2012, foto: Svatopluk Ždímal
Festival Osamělých písničkářů, Praha, 21. 4. 2012, foto: Svatopluk Ždímal

Dagmar Voňková objektivem Branislava Grebečího

Bratislava, DK Zrkadlový háj, 2. června 2011, foto: Branislav Grebečí
Bratislava, DK Zrkadlový háj, 2. června 2011, foto: Branislav Grebečí
Bratislava, DK Zrkadlový háj, 2. června 2011, foto: Branislav Grebečí
Bratislava, DK Zrkadlový háj, 2. června 2011, foto: Galén

Dagmar Voňková objektivem Svatopluka Ždímala

Noc v oborohu v Kostelci nad Orlicí, 2011, foto: Svatopluk Ždímal
Noc v oborohu v Kostelci nad Orlicí, 2011, foto: Svatopluk Ždímal
Na festivalu Tichý hlas pro svatou zemi v Libčicích, 2010, foto: Svatopluk Ždímal
Na festivalu Tichý hlas pro svatou zemi v Libčicích, 2010, foto: Svatopluk Ždímal
Na festivalu Tichý hlas pro svatou zemi v Libčicích, 2010, foto: Svatopluk Ždímal
Na festivalu Tichý hlas pro svatou zemi v Libčicích, 2010, foto: Svatopluk Ždímal
Na festivalu Tichý hlas pro svatou zemi v Libčicích, 2010, foto: Svatopluk Ždímal

Dagmar Voňková objektivem Oty Nepilého

Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý
Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý
Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý
Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý
Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý
Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý
Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý
Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý
Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý
Dagmar Voňková, foto: Ota Nepilý

Dagmar Voňková objektivem Milana Pitlacha

Dagmar Voňková, foto: Milan Pitlach
Dagmar Voňková, foto: Milan Pitlach

Dagmar Voňková objektivem Jána Sedala

Dagmar Voňková, foto: Ján Sedal

Dagmar Voňková objektivem Jana Hlíny

Dagmar Voňková, foto: Jan Hlína

Dagmar Voňková objektivem Bohdana Holomíčka

Dagmar Voňková, foto: Bohdan Holomíček
Dagmar Voňková, foto: Bohdan Holomíček
Dagmar Voňková, foto: Bohdan Holomíček
Dagmar Voňková, foto: Bohdan Holomíček

Kliknutím se dostanete k větší verzi fotografie.

Zpět